ABD dünyayı B planına mı hazırlıyor?

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ateşkes başarılı olmazsa Suriye’de B planının ülkenin bölünmesi olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın iki anlamı olabilir. ABD ya kötü senaryoyu gösterip tarafları barışa zorlamaya çalışıyor ya da kendini ve dünyayı B planına hazırlıyor.

  • Oytun Orhan / ORSAM Araştırmacısı

Suriye’de halk ayaklanması başladığında herkesin beklentisi Esad rejiminin çok da uzun olmayan bir sürede değişeceği yönündeydi. Tunus, Mısır ve Libya’da yaşanan değişimin Kuzey Afrika ile sınırlı kalmayacağı, Ortadoğu’daki otoriter yönetimlerin yıkılarak yerine demokratik siyasi yapıların ortaya çıkacağı düşünülüyordu.

Suriye’de halk ayaklanması, 2011 yılının ortalarından itibaren silahlı direniş boyutuna geçmeye başladı. Suriyeli muhaliflerin silahlanmasına paralel olarak Esad yönetimi güç kullanımını artırdı. Temmuz 2012’de Suriye rejiminin kalbinde muhaliflersaldırdı. Ulusal güvenlik binasının hedef alındığı saldırıda üst düzey yetkililer hayatını kaybetti. Ülkede güç dengesi rejim aleyhine değişiyordu ve rejimden kopuşlar artmaktaydı. Rejim yanında yer alan aktörler de kademeli olarak verdiği desteği artırmaya başlamıştı. İran ve vekilleri somut olarak sahada Suriye ordusunun operasyonlarına destek verirken Rusya siyasi ve diplomatik alanda imkanlarını rejim lehine seferber etmeye çalışıyordu. Bu dönemde muhalifler Suriye Başkanlık Sarayı’nı hedef alacak kadar tehdit oluşturuyordu. Ancak rejim Şam’ın ele geçmesine engel olarak savunma aşamasını atlatmayı başardı ve sonrasında saldırı aşamasına geçti.

Kontrol edemezsen yok et

2013 yılı başlarında Hizbullah’ın iç savaşa doğrudan müdahil olması ile Suriye’de askeri dengeler kritik biçimde değişmeye başladı. Rejim ise artık karadan giremediği bölgeleri havadan rastgele bombalamaya dayalı bir taktik geliştirdi. Çok sayıda sivil kaybı, yoğun göç dalgaları gibi ağır insani sonuçları olan bu yöntem, rejimin kontrol edemediği bölgeleri insandan arındırma amacına hizmet ediyordu. Buna karşın hem siyasi hem de askeri Suriyeli muhalifler arasındaki bütünlük sorunu aşılamıyordu. Aynı durum muhalifleri destekleyen dış aktörler için de geçerli idi. Muhalifleri destekleyen her ülke Esad sonrası Suriye’de kendi yakın çalışabileceği aktörlerin etkili olmasını istiyordu ve desteğini bu gruplara sunuyordu. Bu da muhaliflerin zaten kendi aralarındaki rekabet ve ideolojik farklılıklardan kaynaklanan ayrımı derinleştiriyordu.

Esad yönetimi izlediği askeri strateji ile ülkede bir “azınlıklar ittifakı” yaratmak, Sünni nüfusu olabildiğince radikalize etmek, toplumu etnik ve mezhepsel temelde bölerek azınlıkların güvenlik kaygısı üzerinden meşruiyet sağlamak çabası içinde oldu. Gerek rejimin çabaları gerekse kimi muhalif grupların kontrol sağladığı bölgelerde iyi sınav verememesi ve en önemlisi DAEŞ’in Suriye iç savaşına dahil olması bu stratejinin sonuç vermesini sağladı. Özellikle DAEŞ’in ortaya çıkışı rejimin hem iç hem de dış meşruiyet arayışlarına önemli katkı sundu. Artık rejim hem Suriyeliler hem de uluslararası topluma “teröristlerle savaştığı” argümanını daha güçlü savunabilirdi. DAEŞ’in ortaya çıkışı ile rejimin pozisyonunun güçlenmesi ve 2013 yılından itibaren muhaliflerin askeri olarak zayıflamasına rağmen Suriye’de rejim ve DAEŞ dışında üçüncü bir alternatif her zaman varlığını korumaya devam etti.

Tehdit algısı değişti

2015 yılı başında askeri dengeler muhalifler lehine değişmeye başladı. Bunun en önemli nedeni muhaliflere dış desteğin artması ve muhaliflerin çatı oluşumlar altında birlikte hareket etmeyi başarması oldu. 13 farklı muhalif grubun oluşturduğu Fetih Ordusu İdlib şehir merkezini ve kırsalının büyük bölümünü rejimden almayı başardı. Bu gelişme rejimin, Rakka’yı DAEŞ’in almasından sonra, bir vilayet merkezinin tamamını kaybettiği ikinci örnek oldu. Muhalifler Halep merkez ve kırsalı, Dera ve çevresi, Şam kırsalında da bazı ilerlemeler sağladı. Bu gelişmeler esasen rejimin de savaşı askeri olarak kazanmasının artık mümkün olmadığını anlamasını ve siyasi çözüme daha samimi yaklaşmasını sağlayabilirdi. Ancak bu dönemde zemin kazanan diğer iki yapı DAEŞ ve YPG oldu. DAEŞ Haziran 2014’te Irak’ta Musul’u ele geçirerek bir anda geniş bir coğrafyayı kontrol eden bir örgüt konumuna yükseldi. Irak’taki askeri, mali kazanımlarını Suriye’ye tahvil eden DAEŞ, ülkenin kuzey hattında ilerlemeye başladı. Bu dönemde dünya kamuoyunun geneli açısından Suriye’de öncelikler ve tehdit algılamaları değişmeye başladı. 2014 yılının son çeyreğinde Suriye’ye ABD öncülüğünde uluslararası müdahale gerçekleşti ancak bu müdahale iç savaşın başından bu yana herkesin beklediği gibi rejime karşı değil DAEŞ’e karşıydı. DAEŞ ile mücadele için oluşturulan koalisyon ve müdahalenin Suriye askeri sahasında kazananı rejim ve YPG olurken muhalifler kaybeden tarafta yer aldı. ABD ve Batı DAEŞ’e karşı mücadelede tek güvenilir yerel ortak olarak Suriye Kürtlerini temsil iddiasında olan YPG’yi seçti ve YPG bu dönemde kontrol ettiği alanı genişletti, Kürt nüfusun yoğun yaşadığı yerlerin dışında Türkmen ve Arap coğrafyalarına doğru bir gelişim sergilemeye başladı. Ayrıca DAEŞ ile mücadele üzerinden bölgesel bir aktöre dönüşme imkanı elde etti. Ortamı iyice karmaşıklaştıran gelişme 2015 yılının sonlarında ortaya çıktı. Rejimin giderek zayıfladığı bir ortamda  Rusya iç savaşa müdahil olma kararı aldı. Bu hamle askeri dengeleri yeniden rejim lehine dönüştürdü ve yoğun Rus hava desteği altında rejim ve müttefikleri Lazkiye kırsalı, Halep kırsalı, Dera çevresinde hızlı ilerleme kaydetti. En önemli gelişmelerden biri de rejimin Halep’i kuşatması ve Türkiye sınırına doğru ilerlemesi oldu.

Suriye iç savaşı 2016 yılı başı itibarıyla çok taraflı, çok değişken, karmaşık ilişkiler ağına sahip, dış etkinin çok yoğun olduğu siyasi tarihin belki de en karmaşık sorunlarından biri haline geldi. Mevcut durumda Suriye’de kabaca dört cepheli bir iç savaş ve coğrafi bölünmeden bahsetmek mümkün: Rejim, muhalifler, DAEŞ ve YPG. Bu aktörler arasında DAEŞ ve YPG nispeten kendi içinde bütünlük arz etmekte. Buna karşın rejim ve muhalifler sınıflandırmasında bütüncül bir yapıdan bahsetmek mümkün değil. Rejim dendiğinde Rusya, İran ile birlikte yerel milis güçler ve Lübnan, Irak, Afganistan gibi ülkelerden gelen yabancı savaşçıların oluşturduğu milis güçleri bu kampa dahil etmek gerekmekte. Muhalif kanat ise daha karmaşık bir nitelik arz ediyor. Birçok bölgede muhalifler birlikte hareket etse de aralarındaki ittifak kırılgan. Bu çatı altındaki gruplar arasında liderlik, bölge kontrolü, kaynakların paylaşımı, ideolojik farklılıklardan kaynaklanan rekabet yaşanabilmekte. Ancak yine de ortak tehdide karşı uzun yıllardır birlikte mücadele vermeye devam ediyorlar.

Ateşkesin başarı şansı

Rejim cephesi Rusya’nın savaşa müdahil olması ve kısa sürede askeri ilerleme sağlanmasını takiben iç savaşı kazanabileceği konusunda motive oldu. Kuzeyde Halep ve İdlib’i ele geçirip güneyde de Ürdün sınırına ulaşabilirse kısa vadeli hedefine ulaşacağını düşünecektir. Bu süreçte rejim ve Rusya’nın gerçekleştirmek istediği Suriye’de DAEŞ dışındaki alternatifleri ortadan kaldırarak dünyayı “rejim ya da DAEŞ tercihine zorlamak” olacak. Tam da bu nedenle Rusya ve rejim, muhalif bölgelere yoğunlaşmaktadır. Muhalifler son dönemde geriliyor olsa da kısa vadede Halep ve İdlib’i elde tutup Rus saldırılarının yarattığı ivmeyi kırmaya çalışacaktır. Eğer bu dalgayı da atlatabilirlerse her geçen sürenin kendi lehlerine işleyeceğini düşüneceklerdir. YPG hedefi en net aktörlerden biri. İç savaşın başından bu yana Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanacak, mümkünse Akdeniz’e çıkışı olan bir bölge oluşturmaya odaklanmış durumda. Bu hedef açısından önünde Azaz-Cerablus arasında kalan hat kaldı. Türkiye baskısı nedeniyle Kobane tarafından ilerleyemeyen YPG Rusya desteği ile Afrin tarafından Azaz’a ulaşmaya çalışmakta. Ancak bundan sonraki aşamada şimdiye kadar birçok bölgede işbirliği yaptığı rejim ile rekabete girmesi söz konusu olabilir. Her iki taraf da Azaz’daki muhalifleri ortadan kaldırıp DAEŞ ile sınır olmaya çalışmaktadır. DAEŞ ile sınır bir kere oluşturuldu mu DAEŞ bölgesine ilerlemenin önünde ne meşruiyet ne de askeri destek sorunu kalmayacağını bilmektedirler. Suriye’nin doğusunda geniş bir coğrafyayı kontrol eden DAEŞ ise muhalifler ve rejim arasındaki çatışmalardan faydalanarak Halep ve çevresinde ilerlemeye çalışacaktır.

Askeri sahadaki gelişmelere paralel olarak ABD ve Rusya uzlaşısına dayalı olarak siyasi çözüm çabaları da hız kazandı. Siyasi çözümün aciliyet kazanmasındaki en önemli neden Suriye krizinin artık Batı’yı doğrudan tehdit eder bir hale dönüşmesi oldu. Mültecilerin Avrupa’ya akını ve DAEŞ’e bağlı yabancı savaşçıların Avrupa’da gerçekleştirdiği terör saldırıları Batı’nın Suriye sorununu artık daha fazla kendi bölgesinde sınırlandıramayacağını anlamasına yol açtı.

Buradan hareketle yürütülen çabalar neticesinde Suriye’de tarafların 27 Şubat’ta ateşkes konusunda anlaştığı açıklandı. Ateşkese DAEŞ ve El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi dahil edilmedi. Bunun dışında hangi grupların terör örgütü hangilerinin ılımlı muhalefet olduğu konusunda belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlik de ateşkesi çok kırılgan bir hale sokuyor. ABD ve Rusya ateşkes süresinde DAEŞ ve El Nusra’ya karşı operasyonların devam edeceğini belirtiyor. Ancak İdlib başta olmak üzere pek çok yerde El Nusra ve muhalifler hava operasyonuyla ayırt edilemeyecek kadar yakın birbirine. Bu ayrımın nasıl yapılacağı büyük bir soru işareti. Bunun yanında özellikle kuzey cephesinde savaşan bazı grupların Rusya tarafından terör örgütü tanımına dahil edilerek saldırıya maruz kalması ateşkesi hem muhalifler hem de Türkiye dahil birçok bölge ülkesi açısından anlamsızlaştıracaktır. Suriye’de bir tarafın zor yoluyla kendi planını dayatma imkanı ortadan kalkmıştır. Eğer gerçekten siyasi çözüm ve ateşkes olacaksa güç yolu ile barışı dayatmaktan ziyade bütün tarafların hassasiyetlerini dikkate alan bir orta yol bulunması gerekiyor. Eğer bütün taraflar ateşkes konusunda samimi ise bir şans var. Ancak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ateşkes başarılı olmazsa Suriye’de B planının ülkenin bölünmesi olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın iki anlamı olabilir. ABD ya kötü senaryoyu gösterip tarafları barışa zorlamaya çalışıyor ya da kendini ve dünyayı B planına hazırlıyor.  

 

Haber Turu

Yalova'da FETÖ'den 4 tutuklama

Yalova'da FETÖ'den 4 tutuklama

Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

FETÖ'nün ana üssü, CIA karargahı gibi

FETÖ'nün ana üssü, CIA karargahı gibi

İşte FETÖ elebaşı Gülen'in yıllarca gizli toplantılar yapıp ihanet planlarını yürüttüğü, FEM Dershanesi'ndeki gizli merkez.

Adıyaman'da otobüs ile ticari araç çarpıştı: 7 ölü

Adıyaman'da otobüs ile ticari araç çarpıştı: 7 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsüyle ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

NATO Dolum Tesisleri'nde hareketlilik

NATO Dolum Tesisleri'nde hareketlilik

NATO Dolum Tesisleri'nde çalışan güvenlik görevlileri, kurum içinde gördüklerini iddia ettikleri 2 sivile ateş açtı.

Firari adli tıp yazı uzmanı yakalandı

Firari adli tıp yazı uzmanı yakalandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu el yazısı ve yazı uzmanı 28 yaşındaki Hasan Bayram, Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde yakalanarak tutuklandı.

Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, kuyumcudan sahte altın bozdurmak isteyen bir kadın, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden 'zehirlenme' açıklaması

Kahramanmaraş Valiliği'nden 'zehirlenme' açıklaması

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan sağlık sorunlarıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın jeopolitik kodları

Fırat Kalkanı Harekatı'nın jeopolitik kodları

Kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Fethiye'de yüzerken paleti çıkan ve kayalıklarda mahsur kalan kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Otomobil evin bahçesine girdi

Otomobil evin bahçesine girdi

Samsun'da meydana gelen kazada bir otomobilin evin bahçesine girmesi sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Çin'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

Çin'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

Uçağı kullanan Güney Afrikalı pilot yaşamını yitirdi.

Irak'ta Ceziret'ul Halidiyye bölgesi IŞİD'den kurtarıldı

Irak'ta Ceziret'ul Halidiyye bölgesi IŞİD'den kurtarıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ceziret'ul Haliddiye bölgesinin terör örgütü IŞİD'den kurtaruldığını açıkladı.

İdlib'te yerleşim yerine misket bombalı saldırı

İdlib'te yerleşim yerine misket bombalı saldırı

Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'teki muhaliflerin kontrolünde bulunan beldelere misket bombasıyla düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Cenevre’de karar Suriye bölünmez

Cenevre’de karar Suriye bölünmez

İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelen ABD ve Rus Dışişleri Bakanları Kerry ile Lavrov, ortak basın toplantısında ‘Fırat Kalkanı’ hakkında konuştu. Kerry, “Suriye’nin bütünlüğünden yanayız” dedi.

Esed rejimi Halep'te taziye çadırını vurdu: 20 ölü

Esed rejimi Halep'te taziye çadırını vurdu: 20 ölü

Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Bab Neyrab semtinde taziye çadırına düzenlediği varil bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Rejim Halep'te taziye çadırını vurdu: '20 ölü'

Rejim Halep'te taziye çadırını vurdu: "20 ölü"

Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Bab Neyrab semtinde taziye çadırına düzenlediği varil bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Azerbaycan Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde hayat normale dönmeye başladı.

ABD'den flaş YPG kararı

ABD'den flaş YPG kararı

ABD, PKK'nın Suriye uzantısı YPG’ye hem Fırat’ın doğusuna çekilme talimatı verdiği hem de silah ve istihbarat desteğini kestiği iddia edildi.

DAEŞ'ten kan donduran görüntü, terör örgütü bunu ilk kez yaptı

DAEŞ'ten kan donduran görüntü, terör örgütü bunu ilk kez yaptı

Terör örgütü DAEŞ, Suriye'de savaş esirlerini öldüren beş çocuğun görüntülerini yayınladı. Görüntülerdeki çocuklar arasında bir İngiliz de var. Bu Batılı bir çocuğun kullanıldığı ilk video oldu.

Bank Asya’da alavere dalavere yapmışlar

Bank Asya’da alavere dalavere yapmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve alt şirketleri ile Yeni Mağazacılık AŞ’ye düzenlenen operasyon kapsamında Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan ile Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş’ında aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanm

FETÖ şirketlerine özel vergi müfettişi

FETÖ şirketlerine özel vergi müfettişi

FET֒nün Maliye’deki yapılanmasının perde arkasında, kendisine destek veren şirketleri koruma amacı çıktı. FET֒ye destek veren şirketlere vergi cezası yazılmasın diye yine örgüte yakın müfettişlerin görevlendirildiği belirtildi.

Köprü bayramı

Köprü bayramı

Cuma gece yarısından itibaren ulaşıma açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü dün adeta bayram yerine döndü. Köprüye akın eden halk, selfie çekti, rahat geçişin keyfini sürdü.

Bakanlık’tan Fikirtepe’ye neşter

Bakanlık’tan Fikirtepe’ye neşter

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin ilk büyük ve planlı kentsel dönüşüm projesi Fikirtepe’de sorunların çözümü için harekete geçtiklerini söyledi. Kimsenin mağduriyet yaşamayacağını kaydeden Özhaseki, Fikirtepe’nin 2 yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

Türkiye Varlık Fonu müthiş bir değer olacak

Türkiye Varlık Fonu müthiş bir değer olacak

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, yabancılara alternatif ürünler oluşturmamız gerektiğini ve bunun için Varlık Fonu’nun Türkiye için müthiş bir değer olacağını söyledi.

'Fuar, İzmir’e karşı görevimiz'

"Fuar, İzmir’e karşı görevimiz"

85. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ana sponsoru Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, herkesi fuara davet ederek, Folkart’ın, İzmir’den kazandıklarını, İzmir’e geri vermeyi bir görev olarak gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin en büyük entegre projesi...

Türkiye'nin en büyük entegre projesi...

Güneydoğu Anadolu'daki 9 ilde tarımdan turizme kadar birçok sektöre doğrudan etki edecek olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nde (GAP) sona yaklaşılması, bölge insanının umudu oluyor. 37 yılda 29 hükümet gören GAP'ın 2018 yılında tamamlanması bekleniyor.

Mega projelerin önündeki en büyük engel kalkıyor

Mega projelerin önündeki en büyük engel kalkıyor

Mega projelerin önündeki en büyük engel olan finansman sorununun Türkiye Varlık Fonu ile giderilmesi hedeflenirken, fonun savunma, havacılık ve yazılım gibi alanlarda yerli şirketleri küresel bir oyuncu konumuna getirmesi bekleniyor.

Gişeler ASELSAN'a emanet

Gişeler ASELSAN'a emanet

Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrupa’yı Anadolu’ya bağlayan 3. boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ücret toplama sistemi ASELSAN tarafından tesis edildi.

Bölgeye 35 milyarlık dev yatırım

Bölgeye 35 milyarlık dev yatırım

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu terörün tahribatından kurtaracak cazibe merkezleri için 30-35 milyar TL yatırım yapılacak.

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Krunoslav Jurcic

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Krunoslav Jurcic

SPOR Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adanaspor'un yeni teknik direktörü Krunoslav Jurcic oldu.

'Hakem yüzde yüzlük iki penaltımızı vermedi'

"Hakem yüzde yüzlük iki penaltımızı vermedi"

Denizlispor Teknik Direktörü Selahattin Dervent, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada hakemi eleştirdi.

'Sezona 11-12 gün geç başlamanın sıkıntısını yaşıyoruz'

"Sezona 11-12 gün geç başlamanın sıkıntısını yaşıyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 2-1 kazandıkları Denizlispor maçının ardından yaptığı basın toplantısında sezona geç başlamasın sıkıntısını yaşadıklarını, buna rağmen alınan galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

'Duran toplarda girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik'

"Duran toplarda girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Rakibin bugün kazandığı oyunda, istediği strateji tuttu, biz istediğimiz stratej iyi sonuca çeviremedik" dedi.

'Muslera bu ligin dengesini bozuyor'

"Muslera bu ligin dengesini bozuyor"

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Skoru değiştirecek pozisyonlar bulduk ama kaleci Muslera'yı geçemedik" dedi.

Trabzonspor 88. dakikada yıkıldı

Trabzonspor 88. dakikada yıkıldı

Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantepspor sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

Gaziantepspor-Trabzonspor: 1-0

Gaziantepspor-Trabzonspor: 1-0

SPOR Toto Süper Lig'de Gaziantepspor, ligin ilk karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'da sakatlık şoku... İkinci yarıya çıkamadı

Galatasaray'da sakatlık şoku... İkinci yarıya çıkamadı

Galatasaray'ın Akhisar'a konuk olduğu maçta Eren Derdiyok sakatlık geçirdi

Çalımbay: Daha iyi olacağız

Çalımbay: Daha iyi olacağız

Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kazanarak milli arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyordu ancak olmadı. Daha iyi olacağız. Önemli olan herkesin kapasitesine ulaşması" dedi.

Adanaspor cephesi hakeme ateş püskürdü

Adanaspor cephesi hakeme ateş püskürdü

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Kasımpaşa maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında maçın hakemi Tolga Özkalfa'yı eleştirdi.

Heykel sergisini selfie çekme alanına çevirdiler

Heykel sergisini selfie çekme alanına çevirdiler

İZMİR Enternasyonal Fuarı'ndaki Afrika Heykelleri Sergisi, fuar ziyaretçilerinin selfie ve anı fotoğrafı çektirme yeri oldu.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İskoç Lordu'nun mega yatı 'Sea Walk' Marmaris'te

İskoç Lordu'nun mega yatı "Sea Walk" Marmaris'te

İskoç Lordu İrwine Laidlaw'ın ultra lüks yatı 'Sea Walk', Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

9 gün tatil turizm sektörünü canlandırdı

9 gün tatil turizm sektörünü canlandırdı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte, pek çok kişiyi tatlı bir tatil telaşı aldı.

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezi!

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezi!

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en büyük Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl da hizmete sunuyor. 220 bin metrekare alan üzerine kurulan merkezde 700 çadır kuruldu. Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen kurbanlıklar burada satışa sunulacak.

Körfez’de “Angus” operasyonu

Körfez’de “Angus” operasyonu

Körfez sularında Angus cinsi bir sığır gören İzmirliler gözlerine inanamadı. İhbarı alan AKS 110 ekipleri hızla müdahale ederek Singapur’dan İzmir Limanı’na gelen gemiden denize düşen hayvanı boğulmadan son anda kurtarıldı.

Sınır ötesine 10 bin kişilik sıcak yemek

Sınır ötesine 10 bin kişilik sıcak yemek

Kilis İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin ekmek gönderiliyor.

Güneşe en yakın gezegen bulundu

Güneşe en yakın gezegen bulundu

Bilim adamları, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız Proxima Centauri'nin yörüngesinde dünyaya benzeyen bir gezegen buldu.

TEM Otoyolu'nu kullananlar dikkat!

TEM Otoyolu'nu kullananlar dikkat!

TEM Otoyolu Bolu mevkisinde İstanbul istikametinin 5, Ankara istikametinin 2 ve Bolu Doğu Kavşağının 3 gün ulaşıma kapatılacağı belirtildi.

Adana polisi, üniversitede FETÖ tuzağına karşı proje geliştirdi

Adana polisi, üniversitede FETÖ tuzağına karşı proje geliştirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü elamanlarının üniversite kayıt dönemlerinde çeşitli bahanelerde öğrenci ve ailelerle iletişim kurarak gençleri örgüt yapısı içine çekmesini önlemek için El Ele Güvenli Geleceği adlı bir proje geliştirdi.