ABD dünyayı B planına mı hazırlıyor?

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ateşkes başarılı olmazsa Suriye’de B planının ülkenin bölünmesi olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın iki anlamı olabilir. ABD ya kötü senaryoyu gösterip tarafları barışa zorlamaya çalışıyor ya da kendini ve dünyayı B planına hazırlıyor.

  • Oytun Orhan / ORSAM Araştırmacısı

Suriye’de halk ayaklanması başladığında herkesin beklentisi Esad rejiminin çok da uzun olmayan bir sürede değişeceği yönündeydi. Tunus, Mısır ve Libya’da yaşanan değişimin Kuzey Afrika ile sınırlı kalmayacağı, Ortadoğu’daki otoriter yönetimlerin yıkılarak yerine demokratik siyasi yapıların ortaya çıkacağı düşünülüyordu.

Suriye’de halk ayaklanması, 2011 yılının ortalarından itibaren silahlı direniş boyutuna geçmeye başladı. Suriyeli muhaliflerin silahlanmasına paralel olarak Esad yönetimi güç kullanımını artırdı. Temmuz 2012’de Suriye rejiminin kalbinde muhaliflersaldırdı. Ulusal güvenlik binasının hedef alındığı saldırıda üst düzey yetkililer hayatını kaybetti. Ülkede güç dengesi rejim aleyhine değişiyordu ve rejimden kopuşlar artmaktaydı. Rejim yanında yer alan aktörler de kademeli olarak verdiği desteği artırmaya başlamıştı. İran ve vekilleri somut olarak sahada Suriye ordusunun operasyonlarına destek verirken Rusya siyasi ve diplomatik alanda imkanlarını rejim lehine seferber etmeye çalışıyordu. Bu dönemde muhalifler Suriye Başkanlık Sarayı’nı hedef alacak kadar tehdit oluşturuyordu. Ancak rejim Şam’ın ele geçmesine engel olarak savunma aşamasını atlatmayı başardı ve sonrasında saldırı aşamasına geçti.

Kontrol edemezsen yok et

2013 yılı başlarında Hizbullah’ın iç savaşa doğrudan müdahil olması ile Suriye’de askeri dengeler kritik biçimde değişmeye başladı. Rejim ise artık karadan giremediği bölgeleri havadan rastgele bombalamaya dayalı bir taktik geliştirdi. Çok sayıda sivil kaybı, yoğun göç dalgaları gibi ağır insani sonuçları olan bu yöntem, rejimin kontrol edemediği bölgeleri insandan arındırma amacına hizmet ediyordu. Buna karşın hem siyasi hem de askeri Suriyeli muhalifler arasındaki bütünlük sorunu aşılamıyordu. Aynı durum muhalifleri destekleyen dış aktörler için de geçerli idi. Muhalifleri destekleyen her ülke Esad sonrası Suriye’de kendi yakın çalışabileceği aktörlerin etkili olmasını istiyordu ve desteğini bu gruplara sunuyordu. Bu da muhaliflerin zaten kendi aralarındaki rekabet ve ideolojik farklılıklardan kaynaklanan ayrımı derinleştiriyordu.

Esad yönetimi izlediği askeri strateji ile ülkede bir “azınlıklar ittifakı” yaratmak, Sünni nüfusu olabildiğince radikalize etmek, toplumu etnik ve mezhepsel temelde bölerek azınlıkların güvenlik kaygısı üzerinden meşruiyet sağlamak çabası içinde oldu. Gerek rejimin çabaları gerekse kimi muhalif grupların kontrol sağladığı bölgelerde iyi sınav verememesi ve en önemlisi DAEŞ’in Suriye iç savaşına dahil olması bu stratejinin sonuç vermesini sağladı. Özellikle DAEŞ’in ortaya çıkışı rejimin hem iç hem de dış meşruiyet arayışlarına önemli katkı sundu. Artık rejim hem Suriyeliler hem de uluslararası topluma “teröristlerle savaştığı” argümanını daha güçlü savunabilirdi. DAEŞ’in ortaya çıkışı ile rejimin pozisyonunun güçlenmesi ve 2013 yılından itibaren muhaliflerin askeri olarak zayıflamasına rağmen Suriye’de rejim ve DAEŞ dışında üçüncü bir alternatif her zaman varlığını korumaya devam etti.

Tehdit algısı değişti

2015 yılı başında askeri dengeler muhalifler lehine değişmeye başladı. Bunun en önemli nedeni muhaliflere dış desteğin artması ve muhaliflerin çatı oluşumlar altında birlikte hareket etmeyi başarması oldu. 13 farklı muhalif grubun oluşturduğu Fetih Ordusu İdlib şehir merkezini ve kırsalının büyük bölümünü rejimden almayı başardı. Bu gelişme rejimin, Rakka’yı DAEŞ’in almasından sonra, bir vilayet merkezinin tamamını kaybettiği ikinci örnek oldu. Muhalifler Halep merkez ve kırsalı, Dera ve çevresi, Şam kırsalında da bazı ilerlemeler sağladı. Bu gelişmeler esasen rejimin de savaşı askeri olarak kazanmasının artık mümkün olmadığını anlamasını ve siyasi çözüme daha samimi yaklaşmasını sağlayabilirdi. Ancak bu dönemde zemin kazanan diğer iki yapı DAEŞ ve YPG oldu. DAEŞ Haziran 2014’te Irak’ta Musul’u ele geçirerek bir anda geniş bir coğrafyayı kontrol eden bir örgüt konumuna yükseldi. Irak’taki askeri, mali kazanımlarını Suriye’ye tahvil eden DAEŞ, ülkenin kuzey hattında ilerlemeye başladı. Bu dönemde dünya kamuoyunun geneli açısından Suriye’de öncelikler ve tehdit algılamaları değişmeye başladı. 2014 yılının son çeyreğinde Suriye’ye ABD öncülüğünde uluslararası müdahale gerçekleşti ancak bu müdahale iç savaşın başından bu yana herkesin beklediği gibi rejime karşı değil DAEŞ’e karşıydı. DAEŞ ile mücadele için oluşturulan koalisyon ve müdahalenin Suriye askeri sahasında kazananı rejim ve YPG olurken muhalifler kaybeden tarafta yer aldı. ABD ve Batı DAEŞ’e karşı mücadelede tek güvenilir yerel ortak olarak Suriye Kürtlerini temsil iddiasında olan YPG’yi seçti ve YPG bu dönemde kontrol ettiği alanı genişletti, Kürt nüfusun yoğun yaşadığı yerlerin dışında Türkmen ve Arap coğrafyalarına doğru bir gelişim sergilemeye başladı. Ayrıca DAEŞ ile mücadele üzerinden bölgesel bir aktöre dönüşme imkanı elde etti. Ortamı iyice karmaşıklaştıran gelişme 2015 yılının sonlarında ortaya çıktı. Rejimin giderek zayıfladığı bir ortamda  Rusya iç savaşa müdahil olma kararı aldı. Bu hamle askeri dengeleri yeniden rejim lehine dönüştürdü ve yoğun Rus hava desteği altında rejim ve müttefikleri Lazkiye kırsalı, Halep kırsalı, Dera çevresinde hızlı ilerleme kaydetti. En önemli gelişmelerden biri de rejimin Halep’i kuşatması ve Türkiye sınırına doğru ilerlemesi oldu.

Suriye iç savaşı 2016 yılı başı itibarıyla çok taraflı, çok değişken, karmaşık ilişkiler ağına sahip, dış etkinin çok yoğun olduğu siyasi tarihin belki de en karmaşık sorunlarından biri haline geldi. Mevcut durumda Suriye’de kabaca dört cepheli bir iç savaş ve coğrafi bölünmeden bahsetmek mümkün: Rejim, muhalifler, DAEŞ ve YPG. Bu aktörler arasında DAEŞ ve YPG nispeten kendi içinde bütünlük arz etmekte. Buna karşın rejim ve muhalifler sınıflandırmasında bütüncül bir yapıdan bahsetmek mümkün değil. Rejim dendiğinde Rusya, İran ile birlikte yerel milis güçler ve Lübnan, Irak, Afganistan gibi ülkelerden gelen yabancı savaşçıların oluşturduğu milis güçleri bu kampa dahil etmek gerekmekte. Muhalif kanat ise daha karmaşık bir nitelik arz ediyor. Birçok bölgede muhalifler birlikte hareket etse de aralarındaki ittifak kırılgan. Bu çatı altındaki gruplar arasında liderlik, bölge kontrolü, kaynakların paylaşımı, ideolojik farklılıklardan kaynaklanan rekabet yaşanabilmekte. Ancak yine de ortak tehdide karşı uzun yıllardır birlikte mücadele vermeye devam ediyorlar.

Ateşkesin başarı şansı

Rejim cephesi Rusya’nın savaşa müdahil olması ve kısa sürede askeri ilerleme sağlanmasını takiben iç savaşı kazanabileceği konusunda motive oldu. Kuzeyde Halep ve İdlib’i ele geçirip güneyde de Ürdün sınırına ulaşabilirse kısa vadeli hedefine ulaşacağını düşünecektir. Bu süreçte rejim ve Rusya’nın gerçekleştirmek istediği Suriye’de DAEŞ dışındaki alternatifleri ortadan kaldırarak dünyayı “rejim ya da DAEŞ tercihine zorlamak” olacak. Tam da bu nedenle Rusya ve rejim, muhalif bölgelere yoğunlaşmaktadır. Muhalifler son dönemde geriliyor olsa da kısa vadede Halep ve İdlib’i elde tutup Rus saldırılarının yarattığı ivmeyi kırmaya çalışacaktır. Eğer bu dalgayı da atlatabilirlerse her geçen sürenin kendi lehlerine işleyeceğini düşüneceklerdir. YPG hedefi en net aktörlerden biri. İç savaşın başından bu yana Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanacak, mümkünse Akdeniz’e çıkışı olan bir bölge oluşturmaya odaklanmış durumda. Bu hedef açısından önünde Azaz-Cerablus arasında kalan hat kaldı. Türkiye baskısı nedeniyle Kobane tarafından ilerleyemeyen YPG Rusya desteği ile Afrin tarafından Azaz’a ulaşmaya çalışmakta. Ancak bundan sonraki aşamada şimdiye kadar birçok bölgede işbirliği yaptığı rejim ile rekabete girmesi söz konusu olabilir. Her iki taraf da Azaz’daki muhalifleri ortadan kaldırıp DAEŞ ile sınır olmaya çalışmaktadır. DAEŞ ile sınır bir kere oluşturuldu mu DAEŞ bölgesine ilerlemenin önünde ne meşruiyet ne de askeri destek sorunu kalmayacağını bilmektedirler. Suriye’nin doğusunda geniş bir coğrafyayı kontrol eden DAEŞ ise muhalifler ve rejim arasındaki çatışmalardan faydalanarak Halep ve çevresinde ilerlemeye çalışacaktır.

Askeri sahadaki gelişmelere paralel olarak ABD ve Rusya uzlaşısına dayalı olarak siyasi çözüm çabaları da hız kazandı. Siyasi çözümün aciliyet kazanmasındaki en önemli neden Suriye krizinin artık Batı’yı doğrudan tehdit eder bir hale dönüşmesi oldu. Mültecilerin Avrupa’ya akını ve DAEŞ’e bağlı yabancı savaşçıların Avrupa’da gerçekleştirdiği terör saldırıları Batı’nın Suriye sorununu artık daha fazla kendi bölgesinde sınırlandıramayacağını anlamasına yol açtı.

Buradan hareketle yürütülen çabalar neticesinde Suriye’de tarafların 27 Şubat’ta ateşkes konusunda anlaştığı açıklandı. Ateşkese DAEŞ ve El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi dahil edilmedi. Bunun dışında hangi grupların terör örgütü hangilerinin ılımlı muhalefet olduğu konusunda belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlik de ateşkesi çok kırılgan bir hale sokuyor. ABD ve Rusya ateşkes süresinde DAEŞ ve El Nusra’ya karşı operasyonların devam edeceğini belirtiyor. Ancak İdlib başta olmak üzere pek çok yerde El Nusra ve muhalifler hava operasyonuyla ayırt edilemeyecek kadar yakın birbirine. Bu ayrımın nasıl yapılacağı büyük bir soru işareti. Bunun yanında özellikle kuzey cephesinde savaşan bazı grupların Rusya tarafından terör örgütü tanımına dahil edilerek saldırıya maruz kalması ateşkesi hem muhalifler hem de Türkiye dahil birçok bölge ülkesi açısından anlamsızlaştıracaktır. Suriye’de bir tarafın zor yoluyla kendi planını dayatma imkanı ortadan kalkmıştır. Eğer gerçekten siyasi çözüm ve ateşkes olacaksa güç yolu ile barışı dayatmaktan ziyade bütün tarafların hassasiyetlerini dikkate alan bir orta yol bulunması gerekiyor. Eğer bütün taraflar ateşkes konusunda samimi ise bir şans var. Ancak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ateşkes başarılı olmazsa Suriye’de B planının ülkenin bölünmesi olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın iki anlamı olabilir. ABD ya kötü senaryoyu gösterip tarafları barışa zorlamaya çalışıyor ya da kendini ve dünyayı B planına hazırlıyor.  

 

Haber Turu

Başkale'de 2 çocuk annesi kadın öldürüldü

Van'ın Başkale İlçesi'nde Van eski milletvekilerinden Mustafa Bayram'ın ablasının kızı, 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Berivan Bayram uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

FETÖ'den "destek primi" sahtekarlığı, devletin parasını hesaplarına böyle aktardılar

Isparta'da Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçede 50 bin küçükbaş hayvanının 73 bin olarak gösterilerek, devletin 23 bin hayvan için ödediği desteklemenin FETÖ'ye aktarıldığı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotlara böyle sormuş: Mertçe söyleyin, kimden yanasınız

Darbe girişimi sürerken Erdoğan kendisini götürmeye gelen helikopter pilotlarına "Bana mertçe söyleyin, kimden yanasınız?" diye sordu. Pilotların cevabı ise "Sizden yanayız. Öleceksek de birlikte öleceğiz" oldu.

Darbeci teröristler Erdoğan'a suikast girişimini aksiyon kamerayla kaydetmiş!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otelde suikast düzenlemek için gelen darbeci askerlerin, suikast girişimini miğferlerinin üzerine taktıkları aksiyon kamerasıyla kaydettikleri ortaya çıktı.

AK Partili vekil Murat Demir hastaneye kaldırıldı

Yoğun gezi programlarında fenalaşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

Cemaat okulları Milli Emlak’a devredildi

Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla İl genelindeki Gülen cemaatine ait tüm ilk, orta ve liseler Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredildi.

Sağlık Bakanlığı: O hastaların kamu hastanelerine nakilleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarının hazineye devir işlemlerinin başlatıldığını ve söz konusu hastanelerde tedavi altında olan hastaların da kamu hastanelerine nakillerinin devam ettiğini açıkladı.

Görevden alınan eski Sinop Valisi tutuklandı

Sinop'ta darbe soruşturması dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Sinop eski Valisi Yasemin Özata Çetinkaya, tutuklandı.

Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Altun'dan 'provokasyon' uyarısı: Cami ve cemevlerine saldırı planlıyorlar

Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Alevi-Sünni çatışmasının çıkarılmaya çalışıldığını belirterek, "Bazı yerlerde şaibeli kişilerin, sakallı şekilde, inanç önderiymiş gibi giyinip camileri tarayacağı ve bunu Alevilerin yaptığına yönelik haber yayılacağı bilgisini aldı

Erdoğan: O sözlerin beni çok mutlu etti Arda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor camiasının demokrasi nöbetinde olmasını övdü. Arda'ya "Topluma mal olmuş birinin o sözleri beni çok mutlu etti" dedi. Hadise'yi İstiklal Marşı için özel olarak kutladı.

İtalya Suriyeli değil FET֒cü istiyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Türkiye’deki FETÖ operasyonlarını karalayan açıklamalar üst üste geliyor.

Beyaz Saray’da teröristler ağırlandı!

Türkiye’nin ABD’ye FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in iadesi için resmi talepte bulunduğu bir sırada Washington yeni bir skandala imza attı.

Türkiye'de halk kazandı

ABD’nin Başkan adayı Trump, 15 Temmuz hakkında ‘Halk kazandı. Etkileyiciydi’ yorumunda bulundu. İşi tersine çevirebildiği için Erdoğan’a güven duyduğunu söyleyen Trump, hukuk konusunda da ‘ABD akıl veremeyecek kadar kötü durumda’ dedi.

BM'nin Cenevre Ofisi önünde FETÖ protestosu

Sivillere yönelik silahlı şiddete karşı olmayı sombolize eden kırık sandalye etrafında FETÖ'nün darbe girişimi protesto edildi.

İdlib'te ekmek fırınına saldırı

Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçağının, ülkenin kuzeyindeki İdlib'in kuzeydoğusunda yer alan Binniş kabasında bir ekmek fırınına düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Askeri uçak Bengal Körfezi üzerinde kayboldu

Hindistan Hava Kuvvetleri´ne bağlı askeri bir uçak içindeki 29 kişi ile birlikte Bengal Körfezi üzerinde kayboldu. Kaybolan uçaktaki 29 kişiden altısının mürettebat olduğu açıklandı.

Ümmetin alimleri Türkiye’nin yanında

Ümmetin alimleri, Türkiye’de ve diğer İslam ülkelerindeki olaylar karşısında Batı’nın sergilediği çifte standardı kınadı. Türkiye’ye desteklerini göstererek “Hedef Türkiye ve İslam alemiydi” denildi.

Defalarca takla atan araçtan sağ çıktı

Rusya'da bir düğün konvoyu sırasında meydana gelen kaza şoke etti. Rusya'ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti'nde yer alan bir köyde düğün konvoyu sırasında bir araç kontrolünü kaybedip defalarca takla attı. Şoke eden görüntüler bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Görüntülerde sürücünün takla atan araçtan fırladığı daha sonra aracın altın

ABD Cidde'de bulunan vatandaşlarını uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cidde’de bulunan vatandaşlarını uyararak, muhtemel saldırılara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Türkiye'den BM'ye OHAL güvencesi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Türk hükümet yetkililerince Türkiye'deki olağanüstü hal ilanıyla ilgili kendisine güvence verildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli: Müttefikimiz müttefik gibi davranmaya başlasa iyi olur

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, “Fitch Fitchliğini gene yapıyor! Türkiye yatırım yapılabilir ülkedir! Algı operasyonu söz konusu” dedi.

Başbakan Yardımcısı Canikli S&P'ye sert çıktı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine ilişkin, "Birileri ısrarla darbecilerin amaçlarına uygun hareket ediyor, onların yanında duran adımlar atıyorlar. Bunlardan birisi Standard & Poor's (S&P)" dedi.

O memurlar bir daha kamuda çalışamayacak

Yayımlanan ilk OHAL kararnamesinde kamu çalışanları ile ilgili önemli bir karar alındı. Paralel yapı soruşturmalarıyla görevine son verilen kamu personeli bir daha kamu da çalışamayacak.

Haliç'in iki yakası birleşiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk arasında yapılacak teleferik projesi için start verdi. Büyükşehir Belediye Meclisi, 3 istasyondan oluşacak hattın 1/5000'lik planlarını onayladı. İhale süreci devam eden hat, Eyüp Haliç vapur iskelesi yanında başlayıp, Pierre Loti tepesinde devam ederek, Haliç'in üzerinden Minia

BDDK'nın Bank Asya kararı Resmi Gazete'de

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamuda 45 bin 484 çalışan görevden uzaklaştırıldı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında dün 954 kişi görevden uzaklaştırılırken, açığa alınan toplam kamu çalışanı sayısı 45 bin 484'e ulaştı.

Kalkınma Bakanlığında FETÖ temizliği

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında, Kalkınma Bakanlığında açığa alınan personel sayısı 82'ye ulaştı.

Medvedev kararnameyi imzaladı! İlişkiler normale dönüyor

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Türk hükümeti ile ticari ve ekonomik işbirliğinin devam etmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

Ekonomi paralel prangadan kurtuldu

Türkiye’nin kılcal damarlarına kadar sızan Fettullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) tamamıyla temizlenme operasyonu iş dünyasında sevinçle karşılanıyor.

Devletin istediği yatırımlara kâr etmeden katılacağız

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, devletin önemsediği yatırımlara kâr amacı gütmeden gireceklerini söyledi. Darbe girişiminin yatırım planlarını değiştirmediğini söyleyen Ülker “Ortaklarımızla teyitleştik” dedi.

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ın Arjantinli Futbolcusu Sosa takımdan ayrılmak istediğini ısrarla sürdürünce süresiz kadro dışı bırakıldı.

Milli futbolcu Twente’ye transfer oldu

Manchester City’de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, Hollanda’nın Twente takımına kiralandı.

Cristiano Ronaldo'nun adı havalimanına verilecek

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adının, doğduğu kentteki havalimanına verileceği açıklandı.

Beşiktaş'ta yıldız futbolcunun eli kırıldı

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Leogang kasabasında sürdüren Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın elinin kırılması, akıllara bu kasabada yaşanan diğer kötü olayları getirdi.

'Futbol hayatım bitebilir'

Beşiktaş'ın sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan şanssız oyuncusu Veli Kavlak, futbol hayatı için önemli bir karar alma aşamasında

Riekerink iki oyuncu arasında tercih yapacak

4 kulübün talip olduğu ikiliden biri sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Donk’u, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor, Salih’i de Kayserispor ile Karabükspor istiyor.

Ümit Milliler yarı finalde!

Ümitler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'yı 83-72 yenerek yarı finale yükseldi.

IOC, Sibel Özkan kararını açıkladı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Türk halterci Sibel Özkan'ın, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 48 kiloda kazandığı gümüş madalyayı geri vermesini istedi.

Beşiktaş ilk hazırlık maçında berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile karşılaştı.

Beşiktaş, Barcelonalı futbolcuyla anlaştı

Beşiktaş Kulübü, Barcelona'da forma giyen sol bek oyuncusu Adriano ile her konuda anlaşma sağladı.

İki büyük olay ve 2016...

İki büyük olay ve 2016...

"Boğaziçi Köprüsü Milli İrade Yürüyüşü kapsamında iki yönünde trafiğe kapalıdır"

Necati Şaşmaz, Taksim Meydanı'nda nöbette

Darbe girişiminin ardından vatandaşlar meydanları boş bırakmazken, Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü oyuncusu Necati Şaşmaz da demokrasi nöbetini Taksim Meydanı'nda tuttu. Şaşmaz, "Onlar insan sever göründüler. Bir çok insanı Allah ile kandırdılar" dedi.

92 yaşındaki nine okuma-yazma öğrendi

Yalova'da yaşayan Göre, 4 ay süren okama yazma kursuna devamsızlık yapmadan katılarak sertifika almaya hak kazandı

Bodrum'da yüzlerce çam ağacı kül oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın sonucunda yüzlerce çam ağacı kül oldu.

Cem Karabay yeni rekor peşinde

Guiness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu Cem Karabay'ın yeni dünya rekoru denemesi bu gece sona eriyor.

Necla Sağlam cinayetinde yargılama başladı

ZONGULDAK'ta, 23 yaşındaki Necla Sağlam'ı boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 34 yaşındaki Tolga Kudu'nun yargılanmasına başlandı. Sanık, suçlamayı kabul etmedi.

Marmaray'da seferler durdu

Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerin durduğu bildirildi.

2015 yılının trafik kazası bilançosu ağır oldu

TUİK 2015 yılı kaza raporunu yayımladı. İllere göre yayımlanan kaza raporunda Şanlıurfa'da 141 kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken 4 bin 756 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Ordu´ya uçakla gelen ilk Arap turist kafilesi törenle karşılandı

TÜRKİYE'de ve Avrupa'da deniz üzerine yapılan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda ilk ticari yurt dışı uçuşları başladı. İlk olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan gelen uçaktaki 150 kişilik Arap işadamı ve turist kafilesi havalimanında büyük ilgiyle karşılandı.