Zor ortaklık

Bugün Amerika eğer sorumsuz bir biçimde müttefikini terk etmiş olma görüntüsü vermekten çekinmiyorsa, Türkiye de benzer bir şekilde Amerika’yı sürükleyebilme mekanizmasını devreye sokabilir. Komünist Kore’nin Çin’i, Küba’nın Sovyetleri, Fransa’nın Vietnam’da Amerika’yı sürüklemesi hemen akla geliveren birkaç örnektir. Rus uçağının vurulması da bu duruma bir örnek olabilir.

  • Hasan B. Yalçın / İstanbul Ticaret Üniversitesi

Türkiye Amerika ortaklığı hiçbir zaman kolay olmadı. Ama hiç bu kadar da zor olmamıştı. Bu ifade bazılarına abartılı gelebilir. Sonuçta 1960’lı yıllardaki Johnson mektubu ve 2003 Irak Savaşı gibi örnekler düşünüldüğünde, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkinin bu dönemlerde de oldukça gergin bir hal aldığı söylenebilir. Ama bu örneklerin hiçbirinde Amerika böylesi ‘sistematik’ bir biçimde Türkiye karşıtı faaliyetlerin odağı olmamıştı.

Hiçbir çözüme yanaşmıyor

Son dönemin en açıklayıcı örneklerinden biriyle göstermek gerekirse, İran Türkiye’nin Başika’daki varlığından rahatsız olup, Irak Merkezi Yönetimi’ne baskı yapıyor. Irak Amerikalılardan ricacı oluyor. Amerika Türkiye’ye Başika’dan çekilmesi yönünde baskı yapıyor. Yani İran istedi diye, Amerika Türkiye üzerinde baskı kuruyor. Nereden nereye? Bildiğimiz bütün klasik tasnifler alt üst oluyor. Amerika, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi geleneksel müttefikleri yerine geleneksel düşmanlarıyla iş tutar hale geliyor.

Milyonlarca göçmen Türkiye’ye akarken Amerika hiçbir çözüme yanaşmıyor. Ne uçuşa yasak bölgeyi kabul etti, ne de eğit donatı sahiplendi. Ne kitle imha silahlarına cevap verdi, ne misket bombalarına. Bunun yerine Türkiye’yi aldatmaya ve vakit kazanmaya yönelik tavırlarıyla dikkat çekti. Suriye’de yetişmiş DAEŞ mensubu teröristler Türkiye’de eylem gerçekleştirirken, Amerika Türkiye’ye DAEŞ destekçisi olduğu imalarında bulunuyor. Kendisi de DAEŞ’le mücadele edermiş gibi yapıyor, ama asıl itibariyle çok kısa sürede yapılacak onca şey varken, hiçbirini yapmıyor.

Türkiye’nin otuz yıldır savaştığı terör örgütünün bir kolu Suriye’de zemin kazanırken, Amerika o örgüte gözümüzün içine baka baka destek oluyor. O örgüt Cenevre’de Türkiye ile aynı masaya otursun diye Amerikan başkan yardımcısı Ankara’ya gelip, Türkiye’ye baskı yapıyor. “Fırat’ın Batı’sına hiçbir terör örgütü geçmesin” diyen Türkiye’ye “Geçsin geçsin, biz size yeni silah teknolojisi sağlarız” gibi ucuz yalanlar söylüyor. Süreç baştan aşağı ele alındığında, Amerikan tarafının her adımda Türkiye’yi aldatmaya çalıştığı, son kertede de açık açık Türkiye’nin karşısına geçtiği görülüyor. Bu durum sadece gerilmiş ilişkiler anlamına gelmiyor. Bunun da ötesinde sistematik bir yıpratma çabasını gösteriyor.

Sistematik yıpratma çabası

Bu uzun soluklu ittifak ilişkilerinde sıkça karşılaşan klasik meselelerden bir tanesidir. Pek tabii ki herhangi bir ittifak, müttefiklerinin savunulması için vardır. Fakat bunun yanında ittifakların iki çok bilindik yan etkisinden söz edilebilir. Birincisi sürüklenme ikincisi ise terk edilmedir. Birincisi genelde büyük ortağın istemediği durumlara sürüklenmesini ifade ederken, ikincisi daima küçük ortağın başına gelir ve büyük ortağın küçük tarafa ihtiyaç duyduğu desteği vermemesi anlamına gelir. Örneğin Prusya, Avusturya-Macaristan tarafından, Rusya da Sırbistan tarafından Birinci Dünya Savaşı’na sürüklenmiştir. Diğer taraftan müttefikler Münih Konferansı’nda Çekoslovakya’yı Hitler’e terk etmişlerdi.

Türkiye ve Amerika 50 yılı aşkın ittifak ilişkilerinde birbirlerinden faydalandılar. Fakat aynı zamanda bu ilişki biçiminin iki tarafı da kısıtladığı durumlar olmuştur. 

Güçlü ortak da kısıtlanabilir

Genelde ittifaklar daha fazla zayıf ortağı kısıtlarken, zaman zaman güçlü ortağı da kısıtladığı düşünülmektedir.

50 yıllık ortaklık, güvenlik planlaması ve teknolojisinde bağımlılık yaratır. Bunun sonuçlarıyla zaman zaman Türkiye yüzleşmek durumunda kaldı. Soğuk Savaş döneminde Sovyet Rusya’ya karşı koruma sağladığı için bu ilişki biçimi yeterince sorgulanmadı. Disiplinli bir ittifaklar sisteminde Amerika ne kadar tehdit ederse etsin, Türkiye’yi terk edebilecek durumda değildi. Diğer taraftan Türkiye de her ne kadar Amerikan tavırlarından rahatsız olsa da NATO’dan uzaklaşmayı hiç düşünmedi. Soğuk Savaş sonrası dönemde de terk edilme sorunu çok gündemde değildi. Bunun yerine Ortadoğu’da yoğun Amerikan müdahaleciliğinin olduğu bir dönemde I. ve II. Körfez Savaşı’nda Amerika, Türkiye’yi sürüklemek istedi. O tarihlerde Türkiye’nin Amerika ile olan ilişkisi hep Türkiye’yi kendisinin istemediği bir savaşa sürükleme ihtimali ile gündeme gelmiştir.

Suriye’de ise Amerikan tarafı açık müdahalecilikten kaçınmaya başlayınca bu kez de yalnız bırakma durumu ortaya çıktı. Yeni-izolasyoncu bir stratejinin sonucu olarak Obama yönetimi, Ortadoğu’daki askeri varlığını çekerek, bölgeyi kendi dinamikleriyle baş başa bıraktı...

Bölgedeki aktörlerin hepsinin birbirini dengeleyeceği bir sonucu umarak, kenara çekildi. Hizbullah ile DAEŞ’in çekişmesi, İran ile Suudi Arabistan’ın dalaşması kadar çekici ne olabilirdi? Dünyanın dört bir tarafındaki cihatçılar Suriye’ye gidiyor ve Hizbullah ve İran’la savaşıyordu.

Bunların terörist eğitim alıp zaman zaman kendilerini Avrupa’da patlattıkları da oluyor ama hesaplayınca kaldırılamayacak bir maliyet gibi görünmüyor. En azından bu bombalar Amerikan anakarasında patlamıyor. Türkiye’de veya olmadı Fransa’da patlıyor ama Washington’a 15 yıldır uğramıyor. Amerika bu durumu öylesine sevdi ki, Rusya gibi hayal edilemeyecek bir ülkeye bile yol açmaktan çekinmedi. Suriye’de Rusya’nın önünü sonuna kadar açtı. Çünkü Türkiye’den başlayıp Suriye, Filistin, Mısır ve Libya üzerinden Tunus’a kadar uzanabilecek bir hat çok can sıkıcı olabilirdi. Bunun yerine bölgeyi hiçbir zaman nihai olarak elinde tutma imkânı olmayan Rusya, İran, Hizbullah ve PYD’nin desteklenmesi gerekirdi. Ve öyle de oldu.

Bu tavır ne kadar sürer?

Peki, bu durum klasik müttefiklik ilişkisi açısından ne ifade eder? Obama yönetimi bu tavrını daha ne kadar sürdürebilir? Şunu söylemek gerekir ki, Amerika Suriye’deki savaşta sınır değişikliği gibi kritik bir dönüşüm olmadığı veya bir tarafın diğerine açıkça galip geleceği bir durum olmadığı müddetçe müdahil olmayacaktır. Ne Türkiye ile olan yarım asırlık müttefiklik hukukuna saygı duyacak, ne de ahde vefa gibi bir kuruntuya kapılacaktır.

Zaman zaman Türkiye’nin bir NATO üyesi olması ve NATO kuralları çerçevesinde Amerika’nın sorumlulukları dile getirilmektedir. Bu durum tabii ki etkili olabilir ama NATO’nun kurucu metinlerinde yer aldığı için değil. Eğer bir Amerikan müdahalesi olacaksa, NATO müktesebatına duyulan saygıdan değil, müdahil olma zorunluluğunun doğmasından olacaktır.

Dolayısıyla Türkiye bu durumla başa çıkmak ve Suriye’deki kamplaşmaların yapısını bozmak istiyorsa, bu dinamikleri gözden kaçırmadan hesap yapmak zorundadır. Amerika’yı müzakereler ve belgelerle ikna etmek mümkün olmayacaktır. Bunun yerine reddedemeyeceği bir teklifle gitmek gerekir.

Ani sonuçlar üretecek bir eylem

Böyle bir durumda da çok kaba haliyle iki seçenek ortaya çıkıyor ve her ikisi de sorumsuz ortak rolünü oynayabilmeye bağlıdır. Birincisi Suriye’de oyunu tamamen bozacak şekilde resmin dışına bütünüyle çıkabilmektir. İkinci seçenek ise karşı kampın en zayıf halkasında ani sonuçlar üretecek bir eylem gerçekleştirmektir. Bu iki uç seçenek arasındaki her tercih yavaş yavaş erimenin sürmesi anlamına gelecektir. Birinci tercih savaşın dışında kalmayı ama tamamıyla devre dışı olarak, Rusya tehdidini Amerika için daha öncelikli bir tehdit haline getirmeyi gerektirir. Rusya’nın kazanma ihtimali Amerika’nın harekete geçmesini sağlamak için yeterli olacaktır. İkinci tercih edildiğinde ise yine bir risk alarak Kuzey Suriye’ye tek taraflı bir tampon bölge kurmaktır. Bu tercih pek tabi ki diğer kampı harekete geçirecektir. Diğer kampın harekete geçmesi ise Amerika’nın hareketlenmesinin ön şartıdır. 

Bugün Amerika eğer sorumsuz bir biçimde müttefikini terk etmiş olma görüntüsü vermekten çekinmiyorsa, Türkiye de benzer bir şekilde Amerika’yı sürükleyebilme mekanizmasını devreye sokabilir.

Bu tür bir strateji her ne kadar şimdilik çok kolay gerçekleştirilebilir gibi görünmese de imkânsız değildir. Tarih iyi planlandığında, ince hesaplar yapıldığında başarıya ulaşmış bu tür planlamalarla doludur. Komünist Kore’nin Çin’i, Küba’nın Sovyetleri, Fransa’nın Vietnam’da Amerika’yı sürüklemesi hemen akla geliveren birkaç örnektir. Böylesi kısa yazılarda bütün evrelerini hesaplamak mümkün değil ama bu alternatifler göz önünde bulundurulduğu müddetçe farklı çıkış yolları bulunabilir ve terk edilme durumundan sürükleme durumuna geçilebilir.

NATO test edilebilir

Rus uçağının vurulması bu duruma bir örnek olabilir. Görüldüğü gibi Rus uçağının uygun şartlarda vurulmuş olması Türkiye’yi hiç de felakete sürüklemedi. Hatta aslında Türkiye’nin NATO bağlantısını göstermesi açısından başarılı bir sonuç üretti. Amerika Suriye, Ortadoğu ve belki Türkiye’den bile vaz geçmeye razı olabilir ama NATO’dan asla. Türkiye’nin taraf olacağı herhangi bir gerginlik NATO’nun test edilmesi anlamına gelecektir. Türkiye zaman zaman NATO’yu test edebilir.

Belki Rus uçağı değil de daha küçük ve elde edilebilir hedefler tercih edilebilirse, daha da önemli başarılar kazanmak mümkün olacaktır. Yine örneğin daha az sakıncalı bir şekilde özellikle Suudi Arabistan ve İran arasında sınırları değiştirme ihtimali olan bir çatışma doğacak olursa, hiçbir şey riske edilmeden Amerika’nın sorumluluk üstlenmesi sağlanabilir. Bunun dışında Türkiye Avrupa’yı da elinden geldiğince devreye sokmaya çalışabilir. Göçmen kartının devreye sokulması Avrupalı aktörlerin daha fazla sahneye çıkmasını sağlayıp Türkiye üzerindeki baskıyı azaltmaya hizmet edebilir. Bunların her biri nihai stratejik öneriler değil, ince ince çalışılması gereken alternatiflerdir. Türkiye eğer bu tıkanıklığı aşmak istiyorsa her türlü alternatifi acilen değerlendirmek zorundadır.

hbyalcin@gmail.com

 

Haber Turu

Balkondan düşen kadın yaralandı

Balkondan düşen kadın yaralandı

Bartın'da evinin balkonundan düşen bir kadın yaralandı.

Kahramanmaraş’ta binlerce kişi sudan zehirlendi

Kahramanmaraş’ta binlerce kişi sudan zehirlendi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çoğunluğu çocuk yaklaşık 4 bin kişi şebeke suyundan hastanelik oldu

Polis lojmanları yakınında şiddetli patlama

Polis lojmanları yakınında şiddetli patlama

Hakkari'de polis lojmanlarının arkasındaki boş araziye yerleştirilen bomba düzeneği büyük bir gürültü ile patladı. Büyük paniğe yol açan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uyuyan kızını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Uyuyan kızını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, uyuyan kızını av tüfeğiyle vurarak öldüren anne gözaltına alındı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 'selfie' trafiği

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ''selfie'' trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor.

MHP Çankırı eski il başkanı darp edildi

MHP Çankırı eski il başkanı darp edildi

Geçtiğimiz ay görevden alınan Çankırı MHP İl Başkanı Çetin Kapdan, eski il yöneticisi ve eski belediye meclis üyesiyle birlikte darp edildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yoğun trafik

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yoğun trafik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Başbakan Yıldırım, Bakan Işık’ın kızının nikah şahidi oldu

Başbakan Yıldırım, Bakan Işık’ın kızının nikah şahidi oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın kızı Sema Işık’ın nikah törenine katılarak şahitlik yaptı.

Denize giren baba boğuldu, oğlu kayboldu

Denize giren baba boğuldu, oğlu kayboldu

Tekirdağ’da denize giren baba Adnan A. boğulurken, oğlu Burhan A. ise kayboldu.

FETÖ'nün sözde komiser sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde komiser sorumlusu yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiserlerin sözde sorumlusu yakalandı.

Esed rejimi Halep'te taziye çadırını vurdu: 20 ölü

Esed rejimi Halep'te taziye çadırını vurdu: 20 ölü

Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Bab Neyrab semtinde taziye çadırına düzenlediği varil bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Rejim Halep'te taziye çadırını vurdu: '20 ölü'

Rejim Halep'te taziye çadırını vurdu: "20 ölü"

Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Bab Neyrab semtinde taziye çadırına düzenlediği varil bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Azerbaycan Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde hayat normale dönmeye başladı.

ABD'den flaş YPG kararı

ABD'den flaş YPG kararı

ABD, PKK'nın Suriye uzantısı YPG’ye hem Fırat’ın doğusuna çekilme talimatı verdiği hem de silah ve istihbarat desteğini kestiği iddia edildi.

DAEŞ'ten kan donduran görüntü, terör örgütü bunu ilk kez yaptı

DAEŞ'ten kan donduran görüntü, terör örgütü bunu ilk kez yaptı

Terör örgütü DAEŞ, Suriye'de savaş esirlerini öldüren beş çocuğun görüntülerini yayınladı. Görüntülerdeki çocuklar arasında bir İngiliz de var. Bu Batılı bir çocuğun kullanıldığı ilk video oldu.

Fırtına, koca binayı böyle yerle bir etti!

Fırtına, koca binayı böyle yerle bir etti!

ABD'den dengeleri değiştirecek 'Fırat Kalkanı' açıklaması

ABD'den dengeleri değiştirecek ''Fırat Kalkanı'' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de ateşkesin yenilenmesi, Halep'te insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya oturması konusunda Rusya ile aralarında büyük ölçüde netlik oluştuğunu ancak bazı teknik sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kanada'dan sürpriz 'DAEŞ' kararı

Kanada'dan sürpriz ''DAEŞ'' kararı

Kanada'da resmi açıklamalarda "ISIS" ya da "ISIL" olarak isimlendirilen terör örgütü için "DAEŞ" ifadesi kullanılacak.

Buna anne demeye bin şahit gerek!

Buna anne demeye bin şahit gerek!

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Bareilly şehrinde yaşayan bir anne, bebeğine işkence yaparken, eşi tarafından eve yerleştirilen gizli kameralara yakalandı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; bir baba eşinin çocuklarını dövdüğünden şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntülere kadının bebeği sallayıp sert b

Türkiye'nin en büyük entegre projesi...

Türkiye'nin en büyük entegre projesi...

Güneydoğu Anadolu'daki 9 ilde tarımdan turizme kadar birçok sektöre doğrudan etki edecek olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nde (GAP) sona yaklaşılması, bölge insanının umudu oluyor. 37 yılda 29 hükümet gören GAP'ın 2018 yılında tamamlanması bekleniyor.

Mega projelerin önündeki en büyük engel kalkıyor

Mega projelerin önündeki en büyük engel kalkıyor

Mega projelerin önündeki en büyük engel olan finansman sorununun Türkiye Varlık Fonu ile giderilmesi hedeflenirken, fonun savunma, havacılık ve yazılım gibi alanlarda yerli şirketleri küresel bir oyuncu konumuna getirmesi bekleniyor.

Gişeler ASELSAN'a emanet

Gişeler ASELSAN'a emanet

Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrupa’yı Anadolu’ya bağlayan 3. boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ücret toplama sistemi ASELSAN tarafından tesis edildi.

Bölgeye 35 milyarlık dev yatırım

Bölgeye 35 milyarlık dev yatırım

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu terörün tahribatından kurtaracak cazibe merkezleri için 30-35 milyar TL yatırım yapılacak.

Bakan Soylu'dan prim müjdesi

Bakan Soylu'dan prim müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu: ‘568 TL olan Bağ-Kur primleri 483 TL'ye düşüreceğiz’ dedi.

İki devden yerli OLED TV atağı

İki devden yerli OLED TV atağı

Türkiye’nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden Arçelik ve Vestel dünyanın en iyi görüntü kalitesine sahip OLED TV ürettiler.

Fitch, 3 ülkenin kredi notunu korudu

Fitch, 3 ülkenin kredi notunu korudu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İsveç, Tunus ve Azerbaycan'ın kredi notunu koruduğunu duyurdu.

Fitch 15 Türk bankasının kredi notlarını düşürdü

Fitch 15 Türk bankasının kredi notlarını düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Türk bankasının yerel para biriminden uzun vadeli kredi notlarını birer kademe düşürdü.

1.6  milyon esnafa ABD ve Çin tipi büyüme modeli

1.6 milyon esnafa ABD ve Çin tipi büyüme modeli

Esnafın sorunlarını çözüp ihracata yöneltmek için model arayan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sekiz ülkeyi inceledi. ABD ve Çin modelleri yakın takibe alındı.

İhracat kalıcı artışa geçiyor

İhracat kalıcı artışa geçiyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dün katıldığı bir TV programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yurtdışında Türkiye’nin tanıtımı ve 15 Temmuz’u anlatmak için büyük çaba sarfettiklerini belirten Zeybekci, yatırım teşvikleri ile ekonomiyi daha da güçlü hale getireceklerini belirtti.

Çalımbay: Daha iyi olacağız

Çalımbay: Daha iyi olacağız

Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kazanarak milli arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyordu ancak olmadı. Daha iyi olacağız. Önemli olan herkesin kapasitesine ulaşması" dedi.

Adanaspor cephesi hakeme ateş püskürdü

Adanaspor cephesi hakeme ateş püskürdü

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Kasımpaşa maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında maçın hakemi Tolga Özkalfa'yı eleştirdi.

Manchester United, 3 puanı uzatmalarda aldı

Manchester United, 3 puanı uzatmalarda aldı

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, İngiltere Premier Lig 3. hafta maçında deplasmanda Hull City'yi 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini kazandı.

Kasımpaşa - Adanaspor: 1 - 1

Kasımpaşa - Adanaspor: 1 - 1

Spor Toto Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Adanaspor 1 - 1 berabere kaldı.

Akhisar Belediyespor 1 - 2 Galatasaray... CANLI

Akhisar Belediyespor 1 - 2 Galatasaray... CANLI

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor...

Manisaspor'da Koray Palaz dönemi

Manisaspor'da Koray Palaz dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, geçen sezon Denizlispor'u çalıştıran teknik direktör Koray Palaz'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Caner Erkin İstanbul'da!

Caner Erkin İstanbul'da!

Beşiktaş’ın Inter’den transfer etmek istediği Caner Erkin’in 27 Ağustos Cumartesi günü saat 15:30 sularında İstanbul Atatürk Havalimaına geldiği öğrenildi.

Aboubakar, İstanbul'da

Aboubakar, İstanbul'da

Beşiktaş Kulübünün transferi için görüşmelere başladığı Porto'nun Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Yıldırım ve Özbek'e PFDK şoku

Yıldırım ve Özbek'e PFDK şoku

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Bursaspor Başkanı Ali Ay, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kenan Sofuoğlu, kaza geçirdi

Kenan Sofuoğlu, kaza geçirdi

Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, motosikletiyle antrenman yaptığı sırada geçirdiği küçük kaza görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İskoç Lordu'nun mega yatı 'Sea Walk' Marmaris'te

İskoç Lordu'nun mega yatı "Sea Walk" Marmaris'te

İskoç Lordu İrwine Laidlaw'ın ultra lüks yatı 'Sea Walk', Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

9 gün tatil turizm sektörünü canlandırdı

9 gün tatil turizm sektörünü canlandırdı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte, pek çok kişiyi tatlı bir tatil telaşı aldı.

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezi!

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezi!

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en büyük Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl da hizmete sunuyor. 220 bin metrekare alan üzerine kurulan merkezde 700 çadır kuruldu. Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen kurbanlıklar burada satışa sunulacak.

Körfez’de “Angus” operasyonu

Körfez’de “Angus” operasyonu

Körfez sularında Angus cinsi bir sığır gören İzmirliler gözlerine inanamadı. İhbarı alan AKS 110 ekipleri hızla müdahale ederek Singapur’dan İzmir Limanı’na gelen gemiden denize düşen hayvanı boğulmadan son anda kurtarıldı.

Sınır ötesine 10 bin kişilik sıcak yemek

Sınır ötesine 10 bin kişilik sıcak yemek

Kilis İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin ekmek gönderiliyor.

Güneşe en yakın gezegen bulundu

Güneşe en yakın gezegen bulundu

Bilim adamları, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız Proxima Centauri'nin yörüngesinde dünyaya benzeyen bir gezegen buldu.

TEM Otoyolu'nu kullananlar dikkat!

TEM Otoyolu'nu kullananlar dikkat!

TEM Otoyolu Bolu mevkisinde İstanbul istikametinin 5, Ankara istikametinin 2 ve Bolu Doğu Kavşağının 3 gün ulaşıma kapatılacağı belirtildi.

Adana polisi, üniversitede FETÖ tuzağına karşı proje geliştirdi

Adana polisi, üniversitede FETÖ tuzağına karşı proje geliştirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü elamanlarının üniversite kayıt dönemlerinde çeşitli bahanelerde öğrenci ve ailelerle iletişim kurarak gençleri örgüt yapısı içine çekmesini önlemek için El Ele Güvenli Geleceği adlı bir proje geliştirdi.

'Emniyet kemeri' hayatlarını kurtardı

'Emniyet kemeri' hayatlarını kurtardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde duvara çarparak takla atan araçtaki hamile kadın ile eşi taktıkları emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Minik dostlara haybulans

Minik dostlara haybulans

Yalova Belediyesi, yaralı hayvanlara müdahalede geç kalınmaması için olay yerinde cerrahi müdahale yapma imkanı da olan hayvan ambulansı ‘haybulans’ı hizmete soktu.