Zor ortaklık

Bugün Amerika eğer sorumsuz bir biçimde müttefikini terk etmiş olma görüntüsü vermekten çekinmiyorsa, Türkiye de benzer bir şekilde Amerika’yı sürükleyebilme mekanizmasını devreye sokabilir. Komünist Kore’nin Çin’i, Küba’nın Sovyetleri, Fransa’nın Vietnam’da Amerika’yı sürüklemesi hemen akla geliveren birkaç örnektir. Rus uçağının vurulması da bu duruma bir örnek olabilir.

  • Hasan B. Yalçın / İstanbul Ticaret Üniversitesi

Türkiye Amerika ortaklığı hiçbir zaman kolay olmadı. Ama hiç bu kadar da zor olmamıştı. Bu ifade bazılarına abartılı gelebilir. Sonuçta 1960’lı yıllardaki Johnson mektubu ve 2003 Irak Savaşı gibi örnekler düşünüldüğünde, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkinin bu dönemlerde de oldukça gergin bir hal aldığı söylenebilir. Ama bu örneklerin hiçbirinde Amerika böylesi ‘sistematik’ bir biçimde Türkiye karşıtı faaliyetlerin odağı olmamıştı.

Hiçbir çözüme yanaşmıyor

Son dönemin en açıklayıcı örneklerinden biriyle göstermek gerekirse, İran Türkiye’nin Başika’daki varlığından rahatsız olup, Irak Merkezi Yönetimi’ne baskı yapıyor. Irak Amerikalılardan ricacı oluyor. Amerika Türkiye’ye Başika’dan çekilmesi yönünde baskı yapıyor. Yani İran istedi diye, Amerika Türkiye üzerinde baskı kuruyor. Nereden nereye? Bildiğimiz bütün klasik tasnifler alt üst oluyor. Amerika, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi geleneksel müttefikleri yerine geleneksel düşmanlarıyla iş tutar hale geliyor.

Milyonlarca göçmen Türkiye’ye akarken Amerika hiçbir çözüme yanaşmıyor. Ne uçuşa yasak bölgeyi kabul etti, ne de eğit donatı sahiplendi. Ne kitle imha silahlarına cevap verdi, ne misket bombalarına. Bunun yerine Türkiye’yi aldatmaya ve vakit kazanmaya yönelik tavırlarıyla dikkat çekti. Suriye’de yetişmiş DAEŞ mensubu teröristler Türkiye’de eylem gerçekleştirirken, Amerika Türkiye’ye DAEŞ destekçisi olduğu imalarında bulunuyor. Kendisi de DAEŞ’le mücadele edermiş gibi yapıyor, ama asıl itibariyle çok kısa sürede yapılacak onca şey varken, hiçbirini yapmıyor.

Türkiye’nin otuz yıldır savaştığı terör örgütünün bir kolu Suriye’de zemin kazanırken, Amerika o örgüte gözümüzün içine baka baka destek oluyor. O örgüt Cenevre’de Türkiye ile aynı masaya otursun diye Amerikan başkan yardımcısı Ankara’ya gelip, Türkiye’ye baskı yapıyor. “Fırat’ın Batı’sına hiçbir terör örgütü geçmesin” diyen Türkiye’ye “Geçsin geçsin, biz size yeni silah teknolojisi sağlarız” gibi ucuz yalanlar söylüyor. Süreç baştan aşağı ele alındığında, Amerikan tarafının her adımda Türkiye’yi aldatmaya çalıştığı, son kertede de açık açık Türkiye’nin karşısına geçtiği görülüyor. Bu durum sadece gerilmiş ilişkiler anlamına gelmiyor. Bunun da ötesinde sistematik bir yıpratma çabasını gösteriyor.

Sistematik yıpratma çabası

Bu uzun soluklu ittifak ilişkilerinde sıkça karşılaşan klasik meselelerden bir tanesidir. Pek tabii ki herhangi bir ittifak, müttefiklerinin savunulması için vardır. Fakat bunun yanında ittifakların iki çok bilindik yan etkisinden söz edilebilir. Birincisi sürüklenme ikincisi ise terk edilmedir. Birincisi genelde büyük ortağın istemediği durumlara sürüklenmesini ifade ederken, ikincisi daima küçük ortağın başına gelir ve büyük ortağın küçük tarafa ihtiyaç duyduğu desteği vermemesi anlamına gelir. Örneğin Prusya, Avusturya-Macaristan tarafından, Rusya da Sırbistan tarafından Birinci Dünya Savaşı’na sürüklenmiştir. Diğer taraftan müttefikler Münih Konferansı’nda Çekoslovakya’yı Hitler’e terk etmişlerdi.

Türkiye ve Amerika 50 yılı aşkın ittifak ilişkilerinde birbirlerinden faydalandılar. Fakat aynı zamanda bu ilişki biçiminin iki tarafı da kısıtladığı durumlar olmuştur. 

Güçlü ortak da kısıtlanabilir

Genelde ittifaklar daha fazla zayıf ortağı kısıtlarken, zaman zaman güçlü ortağı da kısıtladığı düşünülmektedir.

50 yıllık ortaklık, güvenlik planlaması ve teknolojisinde bağımlılık yaratır. Bunun sonuçlarıyla zaman zaman Türkiye yüzleşmek durumunda kaldı. Soğuk Savaş döneminde Sovyet Rusya’ya karşı koruma sağladığı için bu ilişki biçimi yeterince sorgulanmadı. Disiplinli bir ittifaklar sisteminde Amerika ne kadar tehdit ederse etsin, Türkiye’yi terk edebilecek durumda değildi. Diğer taraftan Türkiye de her ne kadar Amerikan tavırlarından rahatsız olsa da NATO’dan uzaklaşmayı hiç düşünmedi. Soğuk Savaş sonrası dönemde de terk edilme sorunu çok gündemde değildi. Bunun yerine Ortadoğu’da yoğun Amerikan müdahaleciliğinin olduğu bir dönemde I. ve II. Körfez Savaşı’nda Amerika, Türkiye’yi sürüklemek istedi. O tarihlerde Türkiye’nin Amerika ile olan ilişkisi hep Türkiye’yi kendisinin istemediği bir savaşa sürükleme ihtimali ile gündeme gelmiştir.

Suriye’de ise Amerikan tarafı açık müdahalecilikten kaçınmaya başlayınca bu kez de yalnız bırakma durumu ortaya çıktı. Yeni-izolasyoncu bir stratejinin sonucu olarak Obama yönetimi, Ortadoğu’daki askeri varlığını çekerek, bölgeyi kendi dinamikleriyle baş başa bıraktı...

Bölgedeki aktörlerin hepsinin birbirini dengeleyeceği bir sonucu umarak, kenara çekildi. Hizbullah ile DAEŞ’in çekişmesi, İran ile Suudi Arabistan’ın dalaşması kadar çekici ne olabilirdi? Dünyanın dört bir tarafındaki cihatçılar Suriye’ye gidiyor ve Hizbullah ve İran’la savaşıyordu.

Bunların terörist eğitim alıp zaman zaman kendilerini Avrupa’da patlattıkları da oluyor ama hesaplayınca kaldırılamayacak bir maliyet gibi görünmüyor. En azından bu bombalar Amerikan anakarasında patlamıyor. Türkiye’de veya olmadı Fransa’da patlıyor ama Washington’a 15 yıldır uğramıyor. Amerika bu durumu öylesine sevdi ki, Rusya gibi hayal edilemeyecek bir ülkeye bile yol açmaktan çekinmedi. Suriye’de Rusya’nın önünü sonuna kadar açtı. Çünkü Türkiye’den başlayıp Suriye, Filistin, Mısır ve Libya üzerinden Tunus’a kadar uzanabilecek bir hat çok can sıkıcı olabilirdi. Bunun yerine bölgeyi hiçbir zaman nihai olarak elinde tutma imkânı olmayan Rusya, İran, Hizbullah ve PYD’nin desteklenmesi gerekirdi. Ve öyle de oldu.

Bu tavır ne kadar sürer?

Peki, bu durum klasik müttefiklik ilişkisi açısından ne ifade eder? Obama yönetimi bu tavrını daha ne kadar sürdürebilir? Şunu söylemek gerekir ki, Amerika Suriye’deki savaşta sınır değişikliği gibi kritik bir dönüşüm olmadığı veya bir tarafın diğerine açıkça galip geleceği bir durum olmadığı müddetçe müdahil olmayacaktır. Ne Türkiye ile olan yarım asırlık müttefiklik hukukuna saygı duyacak, ne de ahde vefa gibi bir kuruntuya kapılacaktır.

Zaman zaman Türkiye’nin bir NATO üyesi olması ve NATO kuralları çerçevesinde Amerika’nın sorumlulukları dile getirilmektedir. Bu durum tabii ki etkili olabilir ama NATO’nun kurucu metinlerinde yer aldığı için değil. Eğer bir Amerikan müdahalesi olacaksa, NATO müktesebatına duyulan saygıdan değil, müdahil olma zorunluluğunun doğmasından olacaktır.

Dolayısıyla Türkiye bu durumla başa çıkmak ve Suriye’deki kamplaşmaların yapısını bozmak istiyorsa, bu dinamikleri gözden kaçırmadan hesap yapmak zorundadır. Amerika’yı müzakereler ve belgelerle ikna etmek mümkün olmayacaktır. Bunun yerine reddedemeyeceği bir teklifle gitmek gerekir.

Ani sonuçlar üretecek bir eylem

Böyle bir durumda da çok kaba haliyle iki seçenek ortaya çıkıyor ve her ikisi de sorumsuz ortak rolünü oynayabilmeye bağlıdır. Birincisi Suriye’de oyunu tamamen bozacak şekilde resmin dışına bütünüyle çıkabilmektir. İkinci seçenek ise karşı kampın en zayıf halkasında ani sonuçlar üretecek bir eylem gerçekleştirmektir. Bu iki uç seçenek arasındaki her tercih yavaş yavaş erimenin sürmesi anlamına gelecektir. Birinci tercih savaşın dışında kalmayı ama tamamıyla devre dışı olarak, Rusya tehdidini Amerika için daha öncelikli bir tehdit haline getirmeyi gerektirir. Rusya’nın kazanma ihtimali Amerika’nın harekete geçmesini sağlamak için yeterli olacaktır. İkinci tercih edildiğinde ise yine bir risk alarak Kuzey Suriye’ye tek taraflı bir tampon bölge kurmaktır. Bu tercih pek tabi ki diğer kampı harekete geçirecektir. Diğer kampın harekete geçmesi ise Amerika’nın hareketlenmesinin ön şartıdır. 

Bugün Amerika eğer sorumsuz bir biçimde müttefikini terk etmiş olma görüntüsü vermekten çekinmiyorsa, Türkiye de benzer bir şekilde Amerika’yı sürükleyebilme mekanizmasını devreye sokabilir.

Bu tür bir strateji her ne kadar şimdilik çok kolay gerçekleştirilebilir gibi görünmese de imkânsız değildir. Tarih iyi planlandığında, ince hesaplar yapıldığında başarıya ulaşmış bu tür planlamalarla doludur. Komünist Kore’nin Çin’i, Küba’nın Sovyetleri, Fransa’nın Vietnam’da Amerika’yı sürüklemesi hemen akla geliveren birkaç örnektir. Böylesi kısa yazılarda bütün evrelerini hesaplamak mümkün değil ama bu alternatifler göz önünde bulundurulduğu müddetçe farklı çıkış yolları bulunabilir ve terk edilme durumundan sürükleme durumuna geçilebilir.

NATO test edilebilir

Rus uçağının vurulması bu duruma bir örnek olabilir. Görüldüğü gibi Rus uçağının uygun şartlarda vurulmuş olması Türkiye’yi hiç de felakete sürüklemedi. Hatta aslında Türkiye’nin NATO bağlantısını göstermesi açısından başarılı bir sonuç üretti. Amerika Suriye, Ortadoğu ve belki Türkiye’den bile vaz geçmeye razı olabilir ama NATO’dan asla. Türkiye’nin taraf olacağı herhangi bir gerginlik NATO’nun test edilmesi anlamına gelecektir. Türkiye zaman zaman NATO’yu test edebilir.

Belki Rus uçağı değil de daha küçük ve elde edilebilir hedefler tercih edilebilirse, daha da önemli başarılar kazanmak mümkün olacaktır. Yine örneğin daha az sakıncalı bir şekilde özellikle Suudi Arabistan ve İran arasında sınırları değiştirme ihtimali olan bir çatışma doğacak olursa, hiçbir şey riske edilmeden Amerika’nın sorumluluk üstlenmesi sağlanabilir. Bunun dışında Türkiye Avrupa’yı da elinden geldiğince devreye sokmaya çalışabilir. Göçmen kartının devreye sokulması Avrupalı aktörlerin daha fazla sahneye çıkmasını sağlayıp Türkiye üzerindeki baskıyı azaltmaya hizmet edebilir. Bunların her biri nihai stratejik öneriler değil, ince ince çalışılması gereken alternatiflerdir. Türkiye eğer bu tıkanıklığı aşmak istiyorsa her türlü alternatifi acilen değerlendirmek zorundadır.

hbyalcin@gmail.com

 

Haber Turu

İşte darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine dair kanıtlar

Sivil vatandaşları ve milli iradeyi hedef alan darbe girişiminin ardından tutuklananların itirafları ve çıkan deliller, darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını kesin bir şekilde ortaya koyuyor.

Kahraman binbaşıdan çarpıcı açıklama: Deşifre olmayıp...

Darbeci askerlerin rütbesini söken ve tankların dışarıya çıkarılmasını engellemek için askerlere tankları bozması emrini veren Binbaşı Barış Dedebağı, “Deşifre olmayıp taraf değiştirenler var. Bu bizde oldu. Hiç variyet göstermeyip, evinden gelmeyip, yatağından çıkmayanları ne yapacağız. Şimdi ifade de vermiyorlar. Albayım albayım diye

Şile Yolu'nda meydana gelen kaza sosyal medyadan canlı izlendi

Şile Yolu'nda araçta seyir halinde giden iki genç, "Periscope"tan canlı yayın yaptıkları sırada önde seyir halinde giden kamyona hızla çarptı. O anlar ise o anda sosyal medyada gençleri izleyenler tarafından canlı canlı izlendi.

Marmaris saldırısını düzenleyen 3 darbeci terörist yakalandı

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otel saldırı girişiminde bulunan ve firari olan 19 askerden 3'ü Marmaris'teki Çetlibeli Jandarma kontrol noktasının 3 kilometre uzağında dağlık alanda yakalandı. Bölgeye firari askerlerin alınması için helikopter sevk edildi.

Marmaris saldırısını düzenleyen darbeci teröristleri arama çalışmaları sürüyor

FETÖ'nün darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen askerleri yakalamak için başlatılan arama çalışmaları sürdürüyor.

Erdoğan'a suikast timinin ''imamı'' BDDK uzmanı çıktı

Devlet yetkililerine suikast düzenleyecek SAT komandolarının imamı olduğu iddia edilen BDDK uzmanı Işıklı ifadesinde, "Sohbetlerde bana abilik teklif edildi, komandolarla bu şekilde iletişime başladık." dedi.

THY'de 211 personelin işine son verildi

Türk Hava Yolları, 211 kişinin iş akitlerinin sonlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Kuşadası’nda trafik kazası: 2 ölü

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

FETÖ'nün bölge sorumlularına "imam" denilmesine Diyanet'ten tepki

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Mahmut Eroğlu, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üst düzey yöneticilerinin "imam" sıfatıyla anılmasına tepki göstererek, "Bunlara FET֒nün militanı, FET֒nün teröristi denebilir. Bölge teröristi, mahalle teröristi densin. İmam diye tabir edilmesin." dedi.

Özel harekat timini helikopterle götürmeyen 3 pilot tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Huber Köşkü'nde güvenliği sağlamak amacıyla Atatürk Havalimanı'ndan sevk edilen polis özel harekat timini helikopterle götürmeyen 2 pilot polis ile 1 sözleşmeli pilot tutuklandı.

İki komşusunu öldürüp parçalara ayırdı

Rusya´nın St. Petersburg kentinde bir adam iki komşusunu öldürdükten sonra parçalara ayırıp tuvalet klozetine atarken kestiği başlarını da kazanda kaynatarak yok etmeye çalıştı. Ancak apartmanın kanalizasyon sisteminin vücut parçalarıyla tıkanması üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı.

Müslümanlar Türkiye için tek yürek oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz’da dünya Müslümanları, bu girişimin başarısız olması amacıyla Türkiye için el açıp dua etti, iyi dileklerini sundu.

Darbeye sessiz kalan AB, tehdit etmeye başladı ''O yasa çıkarsa...''

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi halinde AB üyelik sürecinin duracağını söyledi.

ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 17 yaralı

ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi

Irak'ta bombalı saldırı: 10 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin öldüğü 25'inin yaralandığı bildirildi.

Şok! Kaplan kadına böyle saldırdı

Vahşi hayvanların bulunduğu parkta şoke eden bir olay yaşandı.

Almanya'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ndeki Ansbach kentinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise ağır yaralandı.

Asıl kapağı halk yaptı

Dünyanın en prestijlileri denilen dergiler bu hafta kapağına Türkiye’yi taşıdı. FET֒nün darbe girişimini ve bu girişime karşı gösterilen direnişi görmeyen dergiler, ‘baskı ortamı kuruluyor’ algısı oluşturmaya çalıştı.

Alman medyası karalama kampanyasını sürdürüyor

Alman basını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı karalama kampanyasını sürdürüyor.

Suudi Arabistan'dan İsrail'e sürpriz ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistanlı bir heyetin gayri resmi ziyaret kapsamında İsrailli yetkililerle bir araya geldiğini açıkladı.

Borsada yükseliş sürüyor

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 2,94'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Maliye Bakanı Ağbal'dan yeninden yapılandırma açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamına trafik para cezalarının da dahil edileceğini belirterek, "Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon 250 bin vatandaşımızın trafik cezası borcu ve yaklaşık 6 milyar liralık alacak var." dedi.

Bank Asya payları borsa kotundan çıkarıldı

Asya Katılım Bankası AŞ'nin "Borsa Yakın İzleme Pazarı"nda işlem gören paylarının bugünden itibaren borsa kotundan çıkarıldığı duyuruldu.

Bakan'dan doğalgazda indirim müjdesi

Enerji Bakanı Berat Albayrak, kış gelmeden doğalgazda indirime gideceklerini açıkladı.

TMSF'den 'Bank Asya' açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Bank Asya ile ilgili faaliyet izninin kaldırılmasının tasfiye sürecinin başlaması anlamına geldiğini bildirdi.

Reeskont kredisiyle piyasaya ek likidite sağlanacak

Merkez Bankası, reeskont kredisi imkanının kullanımının yaygınlaştırılması ve bankanın döviz rezervlerine bu yolla sağlanacak katkının artırılması amacıyla reeskont kredisinin limitini 17 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseltti.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,95'lik artışla başladı.

Dolar/euro güne böyle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 3,0540, avro 3,3530 liradan haftaya başladı.

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş: Piyasalar daha sakin olacak

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş ilk günkü fevri hareketlerin sona erdiğini belirterek piyasaların sakin seyrine döndüğünü söyledi. Ertaş piyasalara “Bundan sonraki günlerde de soğukkanlı olmaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki günler aydınlık olacak” mesajı verdi.

4 milyar dolarlık enerji fonu için ilk imza atıldı

Akfen Enerji, yenilenebilir enerji yatırımları için yerli ve yabancı şirketlerin de katılacağı bir fona imza attı. İlk olarak EBRD ve IFC ile ortaklığa imza atan Hamdi Akın “5 yıl içerisinde 4 milyar $’lık bir şirkete ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Fikret Orman: Stada darbeciler girince...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 15 Temmuz gecesi helikopterle Vodafone Arena'ya giren hain darbeci askerlerle ilgili ilk kez konuştu.

Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, milli yıldız Arda Turan'ın 1 yıllığına Barcelona'dan kiralanacağı iddialarını yalanlarken, "Eto'o gibi bir oyuncuyu Beşiktaş'ta görmek isterim" dedi.

UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag ile Romanya'nın Steaua Bükreş takımları arasında yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında görevlendirildi.

Eski milli futbolcu Bülent Eken vefat etti

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Eken hayatını kaybetti.

Süper Kupa mücadelesinin bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 13 Ağustos 2016 tarihinde oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı bugün TFF'nin Beykoz Riva'da yer alan idari merkezinde yapıldı.

Beşiktaş'tan deplasman yasağı çağrısı

Beşiktaş Kulübü, deplasman takım taraftarı yasağının kalkması için çağrıda bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan o FETÖ'cü terörist hakkında açıklama

Türkiye Atletizm Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'teki oteline yapılan saldırıda yer alan Dz. Ütğm Ali Sarıbey'in federasyonlarıyla ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Kırkpınar'da başpehlivan belli oldu

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara oldu.

Kırkpınar'da FETÖ'nün darbe girişimi lanetlendi

Kırkpınar Er Meydanı'nda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi lanetlendi. Er meydanında dev Türk bayrağı dolaştırıldı.

Galatasaray'dan Hakan Şükür'e şok!

Galatasaray Kulübü Kongre üyesi ve Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz, eski futbolcu Hakan Şükür'ün, Galatasaray kongre üyeliğinden atılması ve kulüple olan tüm bağlarının koparılmasını istedi.

''İmamın kayığına binmek'' deyimi gerçek oldu

Hayatını kaybeden insanlar için kullanılan 'İmamın kayığına binmek' deyimi, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde gerçek oldu. Dalyan Mahallesi sakinlerinin yakınlarını defnettikleri mezarlığın, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerini birbirinden ayıran Dalyan kanalının karşı yakasında kalmasından dolayı cenazeler tekne ile taşınıy

Sanatçı Hüseyin Altın vefat etti

Arabesk müzik sanatçısı Hüseyin Altın, yüksekten düşme nedeniyle götürüldüğü Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesinde vefat etti.

İki büyük olay ve 2016...

İki büyük olay ve 2016...

"Boğaziçi Köprüsü Milli İrade Yürüyüşü kapsamında iki yönünde trafiğe kapalıdır"

Necati Şaşmaz, Taksim Meydanı'nda nöbette

Darbe girişiminin ardından vatandaşlar meydanları boş bırakmazken, Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü oyuncusu Necati Şaşmaz da demokrasi nöbetini Taksim Meydanı'nda tuttu. Şaşmaz, "Onlar insan sever göründüler. Bir çok insanı Allah ile kandırdılar" dedi.

92 yaşındaki nine okuma-yazma öğrendi

Yalova'da yaşayan Göre, 4 ay süren okama yazma kursuna devamsızlık yapmadan katılarak sertifika almaya hak kazandı

Bodrum'da yüzlerce çam ağacı kül oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın sonucunda yüzlerce çam ağacı kül oldu.

Cem Karabay yeni rekor peşinde

Guiness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu Cem Karabay'ın yeni dünya rekoru denemesi bu gece sona eriyor.

Necla Sağlam cinayetinde yargılama başladı

ZONGULDAK'ta, 23 yaşındaki Necla Sağlam'ı boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 34 yaşındaki Tolga Kudu'nun yargılanmasına başlandı. Sanık, suçlamayı kabul etmedi.

Marmaray'da seferler durdu

Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerin durduğu bildirildi.